Το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Medicalinfo HIS απευθύνεται στις ιδιωτικές κλινικές και στα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας. Σχεδιασμένο για τη κάλυψη ολόκληρης της ροής εργασίας από το εισιτήριο μέχρι και το εξιτήριο του ασθενή. Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον ιατρικό φάκελο για τη καταγραφή της ιατρικής πληροφορίας  του ασθενή. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ανοιχτή αρχιτεκτονική και η ευκολία παραμετροποίησης ώστε να προσαρμόζεται πλήρως στις καθημερινές εργασίες του προσωπικού.

Σύγχρονο σχεδιαστικά και με τελευταίας γενιάς προγραμματιστικά εργαλεία αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην εργασία σας.

Γεννήτρια εκτυπώσεων

Το Medicalinfo διαθέτει μία ισχυρή γεννήτρια εκτυπώσεων. Επίσης ενσωματωμένο σχεδιαστικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στον έμπειρο χρήστη να αλλάξει ή να δημιουργήσει δικές του εκτυπώσεις.

Mobile App

Native Application (Εφαρμογή για Android & iOS) και όχι ιστοσελίδα που παρέχει πρόσβαση στο ιατρικό φάκελο του ασθενή από Mobile συσκευές (Smart phones & Tablet) σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα ενημέρωσης σε φάρμακα, εξετάσεις, θεραπείες καθώς και σε αρκετές λειτουργίες ακόμη. Επιτρέπει στον ιατρό κατά την επίσκεψη να επεμβαίνει στο φάκελο του ασθενή και να κάνει τις απαραίτητες προσθήκες ή και διορθώσεις αποφεύγοντας τις εντολές στις νοσηλεύτριες μέσω σημειώσεων και εντύπων που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χαθούν και να μη περάσουν ποτέ στο φάκελο του ασθενή.

Οι βασικές λειτουργίες είναι οι εξής:

 • Εξετάσεις
 • Φαρμακευτική Αγωγή
 • Θεραπείες
 • Θερμομετρικό Διάγραμμα

Ευκολία χρήσης

Ομαδοποίηση

Εμφάνιση κατά τη πληκτρολόγηση

Πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσθετα

Το ιατρικό λογισμικό Medicalinfo Clinic εμπεριέχει και ένα σύνολο επιπρόσθετων λειτουργιών για την οργάνωση και πληροφόρηση του ιατρού. Επίπεδα ασφάλειας, διαχείριση πόρων, συνεργατών, και εξαγωγή των δεδομένων σε όλα τα γνωστά format είναι μερικά από αυτά.

 • Μηνιαίες υποβολές προς ΕΟΠΥΥ
 • Διαχείριση προτύπων εγγράφων.
 • Διαβαθμισμένη ασφάλεια
 • Υποστήριξη πολλαπλών Ρόλων – Χρηστών
 • GDPR Ready
 • Εξαγωγή δεδομένων σε όλα τα γνωστά format (pdf, xls, doc, xml)

Πρωτόκολλα & Διασυνδέσεις

Το ιατρικό λογισμικό Medicalinfo Clinic διαθέτει μηχανισμούς για την διασύνδεση με εφαρμογές τρίτων εταιρειών και φορέων καθώς επίσης και μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη διαχείριση ιατρικών πρωτοκόλλων.

 • Δυνατότητα αναγγελίας εισιτηρίου – εξιτηρίου ΕΟΠΥΥ μέσω Web Services
 • Επικοινωνία με ιατρικό εξοπλισμό με πρωτόκολλο HL7.
 • Διασύνδεση με eΣυνταγογράφηση*
 • Δυνατότητα διαχείρισης εικόνων DICOM
 • Διασύνδεση με Επιχειρησιακό λογισμικό
 • Διαχείριση ICD-10, ΚΕΝ-DRG’s

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για παρουσίαση ή για οποιαδήποτε απορία έχετε