Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων πληροφορικής στο τομέα της υγείας.

Αναλαμβάνουμε τις υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θέματα συμμόρφωσης με τον νέο κανονονισμό προσωπικών δεδομένων και την υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας των μονάδων υγείας καθώς και υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer). Τα στελέχη της εταιρείας μας με πολυετή εμπειρία στις παραπάνω υπηρεσίες εγγυόνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών που αναλαμβάνουν.

Υποστήριξη Χρηστών medicalinfo

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των χρηστών της σειράς εφαρμογών Medicalinfo.

Το τεχνικό μας τμήμα απαρτίζεται από ανθρώπους που γνωρίζουν εκτός των λειτουργιών του λογισμικού και των διαδικασίων που πρέπει να κάνει ο χρήστης για την ολοκλήρωση της εργασίας του και θέματα της καθημερινότητας του. Με αυτόν τον τρόπο παρέχουμε μία ολοκληρωμένη υποστήριξη τόσο στον αρχάριο χρήστη όσο και στους πιο προχωρημένους.

Υποστήριξη σε θέματα ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ αποτελεί τον μοναδικό, πλέον, ασφαλιστικό φορέα της χώρας και οι περισσότερες Μονάδες Υγείας είναι συμβεβλημένες μαζί του. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο αναγκάζει τις μονάδες αυτές να δαπανούν αρκετό χρόνο για την διεκπαιρέωση των εργασιών προς τον ΕΟΠΥΥ.

Έχοντας χρόνια εμπειρία με την δημόσια ασφάλιση, από το 2008, γνωρίζουμε τις διαδικασίες που πρέπει να ακουλουθηθούν ώστε να λύσουμε τα χέρια στον εκάστοτε χρήστη που είτε θέλει να υποβάλλει τις μηνιαίες καταστάσεις είτε έχει κάποιο πρόβλημα με τον ΕΟΠΥΥ. Η εταιρεία μας με γνώση των διαδικασίων του ΕΟΠΥΥ παρέχει στους χρήστες όλοι τη σχετική πληροφόριση ώστε να γλυτώσει από χρόνο και χρήμα.

Εκπαίδευση προσωπικού

Έχοντας χρόνια εμπειρια στην εκπαίδευση προσωπικού από το 2003 παρέχουμε υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης των χρηστών και των διοικητικών υπαλλήλων.

Η εκπαίδευση είναι μεγάλο τμήμα την ενσωμάτωσης του λογισμικού μέσα σε μία μονάδα υγείας (Νοσοκομείο, κλινική, Κέντρο Αποκατάστασης κλπ) και πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να αφομειωθεί η πληροφορία ακόμη και από το ανειδίκευτο προσωπικό. Τα στελέχη της εταιρείας μας διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση σε θέματα λογισμικού, ασφάλειας πληροφοριών, διαχείριση προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και ασήσεων ετοιμότητας σε διάφορα σενάρια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε ένα ευρή φάσμα μονάδων υγείας σε ολόκληρη την Ελλάδα