Η ποιότητα αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων μας. Πρωταρχική μας επιδίωξη να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών μας.

Εναρμονιζόμενη με τα διεθνή πρότυπα, η Infolyseis εφαρμόζει ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΑΠ), θέτοντας αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας για το σύνολο των διαδικασιών της. Όλοι οι άνθρωποι της εταιρείας εργάζονται καθημερινά με προσήλωση στις αρχές της, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και διάθεση ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στη κατεύθυνση έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών βάση των προτύπων ISO 9001:2015 και 27001:2013 αντίστοιχα. Οι διεργασίες των συστημάτων έχουν πιστοποιηθεί από τους ανεξάρτητους φορείς  Qcheck και QCert και αξιολογούνται διαρκώς ώστε να βρίσκονται σε συνεχή ευθυγράμμιση με τις προϋποθέσεις των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας.