Αλλαγές έρχονται από 1 Ιανουαρίου 2024 στους χρόνους διαβίβασης των παραστατικών ΑΠΥ – Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών προς τους ασθενείς από τις Μονάδες Υγείας (Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, Πολυιατρεία κλπ). Μέχρι 31/12/2023 η διαβίβαση μπορεί να γίνει μέχρι και την επόμενη ημέρα. Από 1/1/24 ο χρόνος διαβίβασης αλλάζει και θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή τη στιγμή που θα παίρνει στα χέρια του ο ασθενής την απόδειξη θα πρέπει να έχει διαβιβαστεί στην πλατφόρμα του myDATA, να έχει πάρει Μ.ΑΡ.Κ και να υπάρχει το QR code σε κάθε παραστατικό (Άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο 4 της Α.1138/2020).

Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται μέσα από το μηχανισμό τιμολόγησης του Medicalinfo είτε με απευθείας διαβίβαση  είτε μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Η εργασία δεν απαιτεί καμία αλλαγή στη χρήση του μηχανισμού ή στον τρόπο έκδοσης των παραστατικών και είναι διαθέσιμη στην τελευταία έκδοση.