Γενικά

Το medicalinfo Diagnostic σχεδιάστηκε για τη κάλυψη των αναγκών των διαγνωστικών εργαστηρίων και των Πολυϊατρείων. Βασικό πλεονέκτημα είναι η πλήρως παραμετρική πλατφόρμα του ώστε να είναι σε θέση να αναπροσαρμοστεί ανά πάσα στιγμή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σύγχρονο σχεδιαστικά και με τελευταίας γενιάς προγραμματιστικά εργαλεία αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην εργασία σας.

Διαχείριση Ασθενών

Στη διαχείριση των ασθενών ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχώρηση τα στοιχεία: Δημογραφικά, Ασφαλιστικά και Οικονομικά (ΑΦΜ & ΔΟΥ).

Στη καρτέλα του ασθενή εκτός των προσωπικών στοιχείων υπάρχει προβολή για τις επίσκεψης, την τιμολόγηση και την οικονομική του πληροφόρηση.

Διαχείριση ραντεβού

Η διαδικασία καταχώρησης ραντεβού γίνεται σε ελάχιστο χρόνο και δίνεται η δυνατότητα στη γραμματεία να συμπληρώσει όλη την απαραίτητη πληροφορία.

Άμεση καταχώρηση ασθενών από το σημείο του Ραντεβού καθώς επίσης και διαχείριση της συμπεριφοράς του ραντεβού δηλαδή αν είναι σε αναμονή, σε εξέλιξη εάν έχει ολοκληρωθεί ή έχει ακυρωθεί.

Στη συνέχεια παρέχεται η δυνατότητα εκτυπώσεων ή/και προβολών για την άντληση άμεσης πληροφορίας που σχετίζονται με το κύκλωμα του χρονοπρογραμματισμού

Οικονομική Διαχείριση

Ολοκληρωμένος μηχανισμός για την οικονομική διαχείριση των ασθενών με δυνατότητα έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών και εξοφλητικής απόδειξης.

Εναρμονισμένος με το φορολογικό καθεστώς και της οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης εύκολη διασύνδεση με φορολογικού μηχανισμό για τη σήμανση της ΑΠΥ.

Πλήρη οικονομική εικόνα του ασθενή με τις τιμολόγησης που έχουν πραγματοποιηθεί είτε μαζικά είτε ανά επίσκεψη όπως επίσης και οι πληρωμές που έχουν γίνει και φυσικά το υπόλοιπο του κάθε ασθενή.

Εκτυπώσεις / Αναφορές

Το Medicalinfo Diagnostic διαθέτει μία σειρά από εκτυπώσεις για τη κάλυψη όλων των αναγκών του Πολυϊατρείου ή του Διαγνωστικού εργαστήριου καθώς επίσης και σχεδιαστικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στον έμπειρο χρήστη να αλλάξει ή να δημιουργήσει δικές του εκτυπώσεις.

ΕΟΠΥΥ (Ασφαλιστικός φορέας)

Πλήρες κύκλωμα για την διαχείριση των υποχρεώσεων της Μονάδας προς τον ΕΟΠΥΥ. Εξαγωγή στοιχείων απαραίτητα για τις μηνιαίες υποβολές των συνεδριών για την αποζημίωση από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επιπρόσθετες Λειτουργίες

Το ιατρικό λογισμικό Medicalinfo Diagnostic εμπεριέχει και ένα σύνολο επιπρόσθετων λειτουργιών για την οργάνωση και πληροφόρηση του ιατρού. Επίπεδα ασφάλειας, διαχείριση πόρων, συνεργατών, και εξαγωγή των δεδομένων σε όλα τα γνωστά format είναι μερικά από αυτά.

  • Ενσωματωμένο Εθνικό Συνταγολόγιο
  • Διαχείριση προτύπων εγγράφων.
  • Διαχείριση Συνεργατών.
  • Διαβαθμισμένη ασφάλεια.
  • Υποστήριξη πολλαπλών Ρόλων – Χρηστών.
  • Εξαγωγή δεδομένων σε όλα τα γνωστά format (pdf, xls, doc, xml).

Πρωτόκολλα και Διασυνδέσεις

Το ιατρικό λογισμικό Medicalinfo Diagnostic διαθέτει μηχανισμούς για την διασύνδεση με εφαρμογές τρίτων εταιρειών και φορέων καθώς επίσης και μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη διαχείριση ιατρικών πρωτοκόλλων.

  • Εκτέλεση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ μέσω WS
  • Διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές μέσω HL7 protocol.
  • Δυνατότητα διαχείρισης εικόνων DICOM
  • Διαχείριση κωδικοποίησης ICD-10