Τεχνολογία Medicalinfo

Το λογισμικό Medicalinfo παρουσιάζει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη δομή, την αρχιτεκτονική και τις τεχνολογίες που ενσωματώνει. Αποτελεί μία από τις σύγχρονες λύσεις στον τομέα της Υγείας και έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πληρέστερα και αξιόπιστα συστήματα διαχείρισης ασθενών στην Ελλάδα. Η χρήση προγραμματιστικών εργαλείων τελευταίας γενιάς βοηθά στο να ενσωματώνονται συνεχώς νέες λειτουργίες με σκοπό την υποστήριξη του τελικού χρήστη.

Η ευελιξία του Medicalinfo να μπορεί να λειτουργήσει παντού, σε κάθε μηχάνημα και περιβάλλον το καθιστά ιδανική λύση είτε αφορά μεγάλο νοσοκομείο είτε μικρή κλινική. Η ευκολία στο να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης οδήγησε το medicalinfo σε περισσότερες από 6ο μονάδες Υγείας εντός και εκτός Ελλάδας.

Εμπειρία χρήσης

Με το Medicalinfo κατορθώνετε κάτι μετρήσιμο, οι εργασίες σας γίνονται 30% του χρόνου που απαιτούν άλλα συστήματα. Ενσωματώνονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες που διευκολύνουν τον χρήστη στη καθημερινή εργασία του.

Η εξελιγμένη δομή του Medicalinfo εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία όποιος και αν είναι ο όγκος εργασίας.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι πολλή σοβαρή υπόθεση ειδικά όταν γίνεται επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων όπως αυτά του χώρου της Υγείας. Το Medicalinfo ενσωματώνει μηχανισμούς για τον έλεγχο τόσο της πρόσβασης των χρηστών όσο και της ασφάλειας σε  επίπεδο βάσης δεδομένων (κρυπτογράφηση βάσης και αντίγραφου ασφαλείας).  Η διαβάθμιση χρηστών στη πρόσβαση ανάλογα με το πόστο και τις αρμοδιότητες καθώς και σειρά ελέγχων κατά την καθημερινή εργασία διασφαλίζουν το απόρρητο των δεδομένων. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα αρχείου καταγραφής (log file) για τη πλήρη καταγραφή των κινήσεων των χρηστών.

Διασυνδέσεις

Το Medicalinfo έχει σχεδιαστεί για τη πλήρη οργάνωση μονάδων Υγείας.  Σε πάρα πολλές περιπτώσεις δουλεύει παράλληλα και μία τρίτη εφαρμογή Εμπορική, Λογιστική ή κάποια άλλη του χώρους της Υγείας όπως διαχείρισης εργαστηριακών εξετάσεων, απεικονιστικών κλπ. Σε αυτή τη περίπτωση για να υπάρχει μία ενιαία διαχείριση της πληροφορίας έχουμε δημιουργήσει μηχανισμό διασύνδεσης με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών κάνοντας χρήση όλα τα διαθέσιμα πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως (HL7, XML, WS κα). Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενεργές εγκαταστάσεις που διασυνδέουν το medicalinfo με ERP, LIS, PACS κλπ.

Θέσεις εργασίας

Η αρχιτεκτονική του ΠΣ είναι N-Tier Client Server με δυνατότητα load balancing έτσι ώστε να κατανέμεται ο όγκος πληροφορίας σύμφωνα με τον φόρτο εργασίας σε κάθε Server. Με την χρήση αυτού του μοντέλου (Client-Server) το ΠΣ μπορεί να λειτουργήσει είτε σε έναν ανεξάρτητο Υπολογιστή (single user) είτε σε περισσότερους μέσω τοπικού δικτύου όπου όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον κεντρικό Υπολογιστή Κόμβο (Server). Επιπλέον είναι δυνατή η υλοποίηση δικτύωσης του ΠΣ σε διαφορετικά κτίρια ή περιοχές κάνοντας χρήση του διαδικτύου μέσω ασφαλούς καναλιού

Μοντέλα Διάθεσης

On Premise

Παραδοσιακός τρόπος διάθεσης και λειτουργίας της εφαρμογής. Το λογισμικό εγκαθίσταται στον εξοπλισμό της μονάδας Υγείας. Το λογισμικό παρέχεται είτε με τη μορφή αγοράς (σύμβαση αορίστου χρόνου) είτε ως συνδρομητικό μοντέλο(σύμβαση ορισμένου χρόνου).

Cloud Computing

Σύγχρονο μοντέλο διάθεσης και λειτουργίας. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να εγκαταστήσει την εφαρμογή στον υπολογιστή του, ενώ τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε σύγχρονα ασφαλή και γρήγορα Data Center στο διαδίκτυο, εναλλακτικά τόσο η εφαρμογή όσο και η βάση βρίσκονται σε Data Center της Microsoft.

Software as a Service

Στο συγκεκριμένο μοντέλο το λογισμικό παραχωρείται για ορισμένο χρόνο και μέσα στο διάστημα αυτό παρέχονται τοσο οι αναβαθμίσεις όσο και η τεχνική υποστήριξη. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι αρκετά ευέλικτο ιδιαίτερα για τις Μονάδες Υγείας που δεν θέλουν να διαθέσουν ένα υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης για το λογισμικό.

Υποσυστήματα με χρήση τρίτων συσκευών

Mobile App

Λογισμικό για χρήση σε φορητές συσκευές. Η εφαρμογή εκμεταλλεύεται τις mobile πλατφόρμες για να επεκτείνει τη λειτουργικότητά της επιτρέποντας στο χρήστη να έχει πρόσβαση σε λειτουργίες της, από Smart phones και Tablet, ώστε να μπορεί για παράδειγμα να δει τα ραντεβού από το κινητό τηλέφωνο.

Mi-Signature

Το συγκεκριμένο πρόσθετο αφορά την δυνατότητα υπογραφής οποιοδήποτε έντυπο χρήζει υπογραφής από τον ασθενή / συνοδό μέσω τρίτου υλικού (πχ Wacom) για την ηλεκτρονική υπογραφή. Στη συνέχεια το υπογεγραμμένο έγγραφο κρυπτογραφείται και αποθηκεύεται σε ασφαλή τοποθεσία με δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης.