Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στο διήμερο συνέδριο του Innohealth Forum πραγματοποιήθηκε η επίσημη εναρκτήρια συνάντηση του κόμβου Health Hub όπου συμμετέχουμε και συζητήθηκαν τα πρώτα βήματα.

Το Health Hub είναι ένας καθορισμένος Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στη Θεσσαλία, που βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της Ψηφιακής Υγείας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένα one-stop-shop που παρέχει υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού σε ΜΜΕ και δημόσιες διοικήσεις του τομέα της υγείας και των φαρμάκων και τις υποστηρίζει στην ενίσχυση της προσέγγισης, της ακρίβειας, της ικανότητας καινοτομίας και των προσπαθειών δικτύωσης.

Η κοινότητα του Health Hub με περισσότερους από 20 συνεργάτες περιλαμβάνει Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, την Περιφερειακή Διοίκηση, ΜΜΕ Υγείας, νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας και υποστήριξης επιχειρήσεων και συλλόγους από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και από όλη την Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το HealthHub μπορείτε να λάβετε στον παρακάτω σύνδεσμο: