Το Health Hub αποτελεί έναν κόμβο ψηφιακής καινοτομίας στον τομέα της Υγείας με έδρα τη Λάρισα. Σκοπό του εταιρικού σχήματος είναι η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων λύσεων στο τομέα της υγείας που θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις, φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και  πολίτες τόσο της περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και ολόκληρης της Ευρώπης.

Πιό συγκεκριμένα τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του Health Hub προβλέπουμε:

  • Τον ψηφιακό μετασχηματισμό περισσότερων από 300 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φορέων του Δημόσιο τομέα.
  • Περισσότερες από 100 τοπικές επιχειρήσεις και start-up θα αποκτήσουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά της Υγείας και του φαρμάκου
  • Αναμένουμε άνω των 1000 φορέων που θα έχουν πρόσβαση στις cloud πλατφόρμες για τη διαχείριση νέων αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης των ιατρικών δεδομένων.
  • Την ανάδειξη και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών ψηφιακής υγείας.
  • Την εξωστρέφεια και συνεργασία με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς κόμβους άλλων χωρών.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 9 Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, ο ΕΟΦ και 9 φορείς επιχειρηματικότητας μεταξύ αυτών και η εταιρεία μας. Επικεφαλής οργανισμός της δράσης είναι το Ινστούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας που τα προηγούμενα χρόνια έχουμε προχωρήσει σε αρκετές πετυχημένες συνεργασίες και διαθέτει βαθιά γνώση στην υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων.

Το Health Hub συμμετέχει επίσημα στον οριστικό πίνακα του καταλόγου των 15 Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που αναδείχθηκαν σε εθνικό επίπεδο και θα συγχρηματοδοτηθεί από το νέο πολυετές χρηματοδότικο πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027” και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.