Το 2020 υπήρξε αναμφίβολα μία δύσκολη χρονιά για όλους μας τόσο σε προσωπικό, κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σαν επιχείρηση κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, όπως όλοι, μία πρωτόγνωρη κατάσταση (λόγω της πανδημίας) προσπαθώντας να πετύχουμε αφενώς την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας, αφετέρου την προστασία των ανθρώπων εντός της εταιρεία μας.

Φροντίσαμε από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων να παρέχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την τηλεργασία στο προσωπικό μας ενώ στο γραφείο προσέρχονταν μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό. Η διασφάλιση των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ των υπαλλήλων που βρίσκονται σε τηλεργασία και της εταιρείας πραγματοποιείται με τις πλέον σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές (VPN, DLP, GDPR Company Policies, ISO 27001 ) εξασφαλίζοντας τα δεδομένα των πελατών μας σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνουμε όπως ορίζει η νομοθεσία και ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων.

Επιπρόσθετα, για την διευκόλυνση των χρηστών των εφαρμογών λογισμικού Medicalinfo προχωρήσαμε στην ανανέωση του υλικού τεκμηρίωσης που βρίσκεται διαθέσιμο για τους συνεργάτες και πελάτες και περιλαμβάνει εκτός των λειτουργιών για τη καθοδήγηση του χρήστη, σύστημα διαχείρισης αιτημάτων (ticketing system) όπως και webinar για την εκπαίδευση και ορθή χρήσης του λογισμικού από τους χρήστες.

Παράλληλα προστέθηκαν νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά στο λογισμικό Medicalinfo όπως αυτό της υποστήριξης ασθενών που προέρχονται από δημόσιες δομές, ανασφάλιστους, κα. όπως επίσης και διαδικασίες σχετικές με τα ηλεκτρονικά βιβλία (MyDATA)και την Α.Α.Δ.Ε..

Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2020 καταφέραμε να αναπτύξουμε περαιτέρω το πελατολόγιο μας ενώ βελτιώθηκαν τα οικονομικά μας στοιχεία  κλείνοντας για άλλη μια χρονιά θετικά. Επίσης, προχωρήσαμε σε συνεργασία με την SAP, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής επιχειρησιακού  λογισμικού διεθνώς.

Όσον αφορά τις νέες συνεργασίες για το 2020, παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Attica – Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας (Αττική)
  • Polyxenia – Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Αττική)
  • Nephrocare – Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Κεντρική Μακεδονία)
  • Μαιευτήριο Τρικάλων – Γενική κλινική (Θεσσαλία)

Τέλος στο 2020 προχωρήσανε δύο έργα Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ που συμμετέχουμε στο ένα ως υπεύθυνος έργου ενώ στο δεύτερο ως συνεργαζόμενη εταιρεία. Τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν ένα σημαντικό επενδυτικό βήμα που θα μας επιτρέψουν στην αναβάθμιση τόσο των προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών όσο και την προώθηση αυτών στο εξωτερικό επεκτείνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δραστηριότητα μας και εκτός Ελλάδας.