Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445/2023 -ΦΕΚ 2385/ Β/ 12/04/2023 οι προμηθευτές του δημοσίου υποχρεούνται να κάνουν αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ, ως φορέας του δημοσίου, εντάσσεται στην συγκεκριμένη διάταξη και η υποχρέωση ξεκινάει από τη πρώτη Ιουνίου 2024 (01/06/2024).

Μετά από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει η τιμολόγηση να πραγματοποιείται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης που καλύπτει τις προδιαγραφές για B2G.

B2G Πως λειτουργεί

 • 1

  Έκδοση παραστατικού από Medicalinfo

 • 2

  Αποστολή στον Πάροχο και έλεγχος εγκυρότητας (B2G έλεγχοι)

 • 3

  Υποβολή παραστατικού στην ΑΑΔΕ (Λήψη ΜΑΡΚ και συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης)

 • 4

  Δημιουργία ηλεκτρονικού παραστατικού (Εθνικού μορφότυπου B2G) και αποστολή στο κέντρο διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. μέσω δικτύου PEPPOL.

 • 5

  Λήψη του παραστατικού από ΚΕΔ και δρομολόγηση στην Αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή (ΕΟΠΥΥ).

 • 6

  Επιστροφή Αποδεικτικού παραλαβής/επεξεργασίας από το ΚΕΔ προς το Πάροχο

 • 7

  Ενημέρωση του προμηθευτή (Μονάδα Υγείας) με τη κατάσταση επεξεργασίας του παραστατικού από την αναθέτουσα αρχή.

Οφέλη B2G

 • 1

  Εκμηδένιση πιθανότητας λάθους

 • 2

  Ενημέρωση κατάστασης πορείας τιμολογίου

 • 3

  Γρηγορότερη αποπληρωμή

 • 4

  Μείωση κόστους

 • 5

  Εξάλειψη κινδύνου απώλειας παραστατικού

Εάν B2G τότε και B2B

Όπως αναφέρει η νομοθεσία εφόσον υπάρχει πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στη περίπτωση μίας μονάδας υγείας για την τιμολόγηση του ΕΟΠΥΥ, αυτόματα πρέπει όλα τα παραστατικά χονδρικής θα πρέπει απαραιτήτως να περνάνε και αυτά μέσα από τον πάροχο. Ουσιαστικά εφόσον υπάρχουν συναλλαγές με το δημόσιο υποχρεωτικά και οι λοιπές συναλλαγές χονδρικής θα γίνονται με τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Medicalinfo

Το medicalinfo έχει εναρμονιστεί πλήρως με την παραπάνω διαδικασία και έχουμε ήδη προβεί στην διασύνδεση με όλους τους γνωστούς παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις συνεργαζόμενες μονάδες υγείας (κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης κλπ).

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει ο τρόπος που μέχρι σήμερα δουλεύει ο χρήστης.