Την Τρίτη 30 Μαρτίου ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ορθή χρήση του λογισμικού τόσο των νέων  όσο και των προχωρημένων χρηστών. Η όλη διαδικασία αναλύθηκε σε τμήματα ανάλογα με τον τύπο της Μονάδας Υγείας όπως Ψυχιατρικές, Γενικές και παθολογικές κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, καθώς και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης. Επιπρόσθετα έγινε διαχωρισμός των ομάδων χρηστών όπως Γραφείο κίνησης, Λογιστήριο / τιμολόγηση, υποβολές προς ΕΟΠΥΥ, ιατρικός φάκελος, φαρμακείο – Αποθήκη.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τις λειτουργίες των αντίστοιχων τμημάτων, όπως επίσης και να ενημερωθούν για νέες προσθήκες του λογισμικού και πως αυτές θα διευκολύνουν το καθημερινό τους έργο.

Πρωταρχικός σκοπός της διεξαγωγής των webinars ήταν η συνεχής ενημέρωση των συνεργατών μας ακόμη και σε δύσκολες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε τον τελευταίο χρόνο. Αν και διερευνητικός ο πρώτος κύκλος μπορέσαμε να εξάγουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και συμπεράσματα για να συνεχίσουμε περαιτέρω. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από τους τελικούς χρήστες.

Το επόμενο διάστημα  θα δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη τεκμηρίωσης ειδικό τμήμα για το υλικό που θα προκύπτει από τέτοιου είδους εκπαιδευτικά σεμινάρια.