Από την 1η Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει η υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων να διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Βέβαια  το 2021 έχει οριστεί ως χρονιά ανοχής και δεν θα υπάρξουν κυρώσεις σε όσες επιχειρήσεις δεν διαβιβάσουν τα έσοδα τους στο διάστημα που ορίζει η νομοθεσία.

Όσον αφορά τις μονάδες υγείας που απαλλάσσονται από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών υπάρχει η δυνατότητα να διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Στην περίπτωση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (παράδειγμα τιμολόγηση προς τον ΕΟΠΥΥ) τότε η διαβίβαση πρέπει να πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο δηλαδή τη στιγμή που εκδίδεται.

Η διαδικασία διαβίβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους όπως, μέσω του ERP που διαθέτει η Μονάδα υγείας, μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθώς και μέσω τρίτης εφαρμογής που διαθέτει διασύνδεση με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Η εταιρεία μας παρέχει στις συνεργαζόμενες Μονάδες υγείας (Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, ΜΧΑ, ΜΗΝ) την δυνατότητα διαβίβασης των εσόδων μέσω του λογισμικού Medicalinfo χωρίς να αλλάζει η ροή εργασίας του χρήστη ενώ η όλη διαδικασία έχει απλουστευτεί και πραγματοποιείται με ελάχιστα κλικ.

Medicalinfo mydata
medicalinfo

Στις περιπτώσεις που η Μονάδα Υγείας διαθέτει εμπορική – Λογιστική διαχείριση (ERP) και η διαβίβαση των εσόδων θα πραγματοποιείται μέσω αυτού τότε υπάρχει η δυνατότητα είτε online είτε offline ενημέρωσης από το Medicalinfo. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της ύπαρξης παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και η διαβίβαση γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το medicalinfo διαθέτει επίσης διαδικασία διασύνδεσης με όλες τις γνωστές πλατφόρμες ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Υπενθυμίζεται πως ο σωστός χειρισμός της τιμολόγησης περιστατικού του λογισμικού Medicalinfo εξοικονομεί χρόνο στις καθημερινές εργασίες των χρηστών του λογιστηρίου, καθώς και την ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λάθους. Ο πλήρης μηχανισμός τιμολόγησης παρέχει την δυνατότητα στην Μονάδα Υγείας να δημιουργεί κανόνες με απεριόριστους τιμοκαταλόγους και να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες όσο ιδιαίτερες και να είναι.